• Gratis verzending vanaf €60,-
 • 30 dagen geld retour
 • 1000m2 winkel
 • Zeer goed bereikbaar

Garantieclaim

Heeft u een probleem met uw aankoop en wilt u een garantieclaim indienen? Volg dan deze stappen om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 1. Heeft u het aankoopbewijs? (kassabon of factuur - dit kan ook digitaal)
 2. Is de aankoop gedaan binnen de garantie termijn? Op al onze prododucten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. De garantie is minimaal 1 jaar en in de meeste gevallen 2 jaar. Is een artikel ouder dan 2 jaar dan is in bijna alle gevallen de garantie termijn verstreken.
 3. Is het probleem met het artikel het gevolg van een fout van de fabrikant?
 4. Indien de bovenste drie punten met JA beantwoord worden kunnen wij uw garantieclaim in behandeling nemen.

Garantiebehandeling via telefoon:

Het is in de meeste gevallen niet mogelijk een garantieclaim via de telefoon te doen. Dit komt omdat wij bepaalde informatie nodig hebben die niet telefonisch te verwerken is. Belt u toch liever eerst houdt u er dan rekening mee dat wij u zullen vragen informatie aan te leveren via e-mail of naar de winkel te komen.

Garantiebehandeling via e-mail:

Wij hebben onderstaande gegevens nodig zodat wij uw claim kunnen opstellen en verwerken. 

 1. Stuur per e-mail een duidelijk klacht omschrijving. Hoe meer informatie u ons stuurt, hoe beter wij de claim kunnen opstellen.
 2. Stuur per e-mail foto's van het probleem indien dat mogelijk is en u vermoed dat dit meer informatie biedt.
 3. Zorg dat het aankoopbewijs bijgesloten is in de e-mail of dat het factuur of kassabonnummer in de e-mail vermeld wordt.
 4. Zorg dat uw volledige adresgegevens en mobiele telefonnnummer in de e-mail vermeld staan.

Nadat wij deze gegevens ontvangen en gelezen hebben nemen wij binnen enkele dagen telefonisch contact met u op, wij zullen de claim dan met u doornemen. Wanneer het artikel fysiek naar onze winkel moet komen ter beoordeling of om naar de fabrikant verzonden te worden laten wij u dat weten en kunt u het artikel opsturen of afgeven in onze winkel.

Garantiebehandeling in onze winkel:

Bent u in staat met het artikel naar onze winkel te komen dan nemen wij het artikel direct in voor u. In sommige gevallen kunnen wij meteen aangeven hoe het proces zal verlopen, in andere gevallen moeten wij eerst contact hebben met een fabrikant en hebben wij wat meer tijd nodig.

Wanneer u naar de winkel komt hoeft u geen extra informatie voor te bereiden anders dan ons vertellen wat het probleem is. 

Defecten

Heeft u defect artikel en wilt u dat wij dit beoordelen, repareren of op een andere manier in behandeling nemen? U kunt het artikel opsturen of afgeven in onze winkel.

Afgeven in de winkel

Bent u in staat met het artikel naar onze winkel te komen dan nemen wij het artikel direct in voor u. In sommige gevallen kunnen wij meteen aangeven hoe het proces zal verlopen, in andere gevallen moeten wij eerst contact hebben met een fabrikant of reparateur en hebben wij wat meer tijd nodig.

Opsturen

Wij hebben onderstaande gegevens nodig zodat wij uw zo goed mogelijk kunnen helpen. 

 1. Zorg voor een duidelijke klacht omschrijving. Hoe meer informatie u ons stuurt, hoe beter wij kunnen beoordelen wat er moet gebeuren.
 2. Zorg dat uw volledige adresgegevens, mobiele telefonnnummer en e-mail adres vermeld zijn.

Nadat wij deze gegevens ontvangen en gelezen hebben nemen wij binnen enkele dagen telefonisch contact met u op om de mogelijkheden met u door te spreken. 

Verzend- en winkeladres:

Herman Lieven VOF
Rietveldenweg 64
5222AS Den Bosch
0031-(0)73-6131763
info@lieven.nl

Klachten

Klachtprocedure

Omdat een klacht voor iedereen een andere betekenis kan hebben en misverstanden niet bijdragen aan een goede verstandhouding, is het goed om te weten wanneer wij (Herman Lieven VOF) van een klacht spreken. Onze definitie van een klacht:

“Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan een organisatie met betrekking tot haar producten of diensten, of het proces van klachtenbehandeling zelf waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.”

Zoals je ziet, interpreteren wij het begrip ruim, omdat wij het belangrijk vinden dat elk misgenoegen ons bereikt. Onze doelstelling is immers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze klanten en cursisten.

Het indienen van een klacht
Omdat we het graag horen als je niet tevreden bent over de geboden activiteiten, hebben wij het melden van een klacht zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Je kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

 • Door een e-mail te sturen naar richard@lieven.nl of te bellen met Richard, 073-6131763 of door een brief te sturen naar:

Herman Lieven vof
t.a.v. Richard van Dreumel
Rietveldenweg 64
5222 AS ’s-Hertogenbosch

Richt je jouw klacht liever aan iemand anders dan Richard dan kan je die richten aan Patrick Lieven of onze vrouwelijke collega Ylva Hendriks.

Vermelding gegevens en meezenden stukken
Om klachten te scheiden van andere correspondentie en zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met het behandelen van de klacht, vragen wij je onderstaande gegevens in de brief of e-mail te vermelden:

1. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres
2. Een goede omschrijving van de klacht
3. Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Het ontvangen van een reactie
Wij sturen je binnen 48 uur na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging toe. Daarnaast zullen wij, waar nodig, zoeken naar een passende oplossing om ontevredenheid in de toekomst te voorkomen. Wij streven ernaar om uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie te geven. Als we verwachten dat dit niet binnen die 7 dagen gaat lukken, zul je daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld, uiteraard met een geldige reden.

Bewaartermijn van een klacht
Klachten en daarmee verband houdende informatie wordt door ons bewaard tot twee jaar na het behandelen van de klacht.