• Gratis verzending vanaf €60,-
  • 30 dagen geld retour
  • 1000m2 winkel
  • Zeer goed bereikbaar

Klachtenprocedure

Klachtprocedure SUP-school activiteiten

Klacht
Omdat een klacht voor iedereen een andere betekenis kan hebben en misverstanden niet bijdragen aan een goede verstandhouding, is het goed om te weten wanneer de SUPwereld.nl SUP-school (onderdeel van Herman Lieven vof) van een klacht spreekt. Onze definitie van een klacht:

“Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan een organisatie met betrekking tot haar producten of diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.”

Zoals je ziet, interpreteren wij het begrip ruim, omdat wij het belangrijk vinden dat elk misgenoegen ons bereikt. Onze doelstelling is immers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze klanten en cursisten.

Het indienen van een klacht
Omdat we het graag horen als je niet tevreden bent over de geboden activiteiten, hebben wij het melden van een klacht zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Je kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

  • Door een e-mail te sturen naar Richard, richard@lieven.nl
  • Door te bellen met Richard, 073-6131763
  • Door een brief te sturen naar:

Herman Lieven vof
t.a.v. Richard van Dreumel
Rietveldenweg 64
5222 AS ’s-Hertogenbosch

Richt je jouw klacht liever aan iemand anders dan Richard dan kan je die richten aan Patrick Lieven of onze vrouwelijke collega Ylva Hendriks.

Vermelding gegevens en meezenden stukken
Om klachten te scheiden van andere correspondentie en zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met het behandelen van de klacht, vragen wij je onderstaande gegevens in de brief of e-mail te vermelden:

Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres.
Een goede omschrijving van de klacht;
Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Het ontvangen van een reactie
Wij sturen je binnen 48 uur na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging toe. Daarnaast zullen wij, waar nodig, zoeken naar een passende oplossing om ontevredenheid in de toekomst te voorkomen. Wij streven ernaar om uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie te geven. Als we verwachten dat dit niet binnen die 7 dagen gaat lukken, zul je daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld, uiteraard met een geldige reden.

Bewaartermijn van een klacht
Klachten en daarmee verband houdende informatie wordt door ons bewaard tot twee jaar na het behandelen van de klacht.